U SUSRET NOVOJ MEKTEBSKOJ GODINI

Uzvišeni Allah je rekao:

„Imetak i djeca su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i u njih se čovjek može bolje pouzdati.“ (El-Kehf,46)

Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir i odgovoran je za svoje stado, čovjek je pastir svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado, žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado, i sluga je pastir imetku svoga gospodara i odgovoran je za svoje stado. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.”  (Muttefekun alejh)

Naša vjera nas uči da se kao ljudi sa svim svojim ljudskim osobinama, možemo u potpunosti realizovati samo ako nam je život prožet islamskim vrijednostima. Te vrijednosti i vjerska naobrazba, se počinju sticati od samog rođenja i nikada ih ne prestajemo nadograđivati, one nas prate čitav život, a najvrednije su one koje su utisnute u čiste duše djeteta. Naša djeca su za nas velika blagodat, ali i veliko iskušenje i velika obaveza. Pa ima li šta vrijednije od obrazovane i lijepo odgojene djece?!

Pravo je vrijeme da se zapitamo, ko je to uzor našoj djeci? Je li to naš Poslanik, a.s., ili su to neki glumci, pjevači, sportaši i sl.?! Koliko smo kao roditelji uložili vremena, snage, umijeća, znanja da odgajamo naše najmilije u duhu islama i naše tradicije? Imam Tirmizi bilježi od ‘Amra b. Se’ida b. el-‘Asa, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

“Otac ne može ostaviti, niti pokloniti svome djetetu ništa bolje od lijepog islamskog odgoja.”

U islamu je naglašena roditeljska odgovornost za odgoj djece, ali time nije nimalo umanjena i odgovornost naše zajednice i njen interes za ovu aktivnost, jer od kvaliteta islamskog obrazovanja i odgoja svakog člana zajednice zavisi i kvalitet vjerskog života u cijeloj Zajednici.

U današnje vrijeme posebno, u procesu izgradnje islamske ličnosti djeteta, mekteb ima posebno mjesto, nezamjenjivu ulogu i izuzetno veliki značaj. Mekteb je temeljna odgojno-obrazovna ustanova za sve nas. Odgoj počinje u našim domovima dok smo još mali uz pomoć naših roditelja, nastavlja se kroz džemate i Islamsku zajednicu u zvaničnoj formi, te se sa dolaskom naše djece na svijet, ponovo vraća u naše domove. Ako se ovaj kružni lanac negdje prekine, teško ga je nastaviti.

Ma koliko da je roditeljska obaveza u pogledu islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja bila naglašena, u praksi ona nikada nije cjelovito ostvarena zbog obimnosti, složenosti i uslovljenosti društvenim okolnostima, jer naše doba je doba globalizacije koje na vrijeme gleda profitersko-materijalistički. Zbog kapitalističke dogme “Vrijeme je novac”, mnoge porodice trpe, jer roditelji imaju sve manje vremena za svoju djecu i ne pružaju im adekvatnu vjersku naobrazbu i odgoj. Sve je učestalije otuđenje roditelja od djece i sve se manje djeci pruža lijepa i topla roditeljska riječ ili savjet a i to nerijetko biva samo vikendom.

Naša djeca u ambijentu otuđenosti od porodice i roditelja, alternativu i utjehu pronalaze obično na internetu, društvenim mrežama, u nasilnim video igrama, pa i u alkoholu ili opojnim drogama. Naše džamije, islamski centri i pri njima mektebi sa svojim muallimima i drugim resursima, u svim ovim društvenim izazovima pružaju pomoć roditeljima u izgradnji moralnosti i islamskog identiteta njihove djece. Mektebi su izvor pozitivnih prilika u izgradnji identiteta jednog Bošnjaka, jednog muslimana i muslimanke, te su pomoć roditeljima u osvješćivanju islamskih životnih vrijednosti.

Zdrav porodični ambijent je svakako najvažniji, ali ne i jedini koji presudno utječe na formiranje islamske ličnosti. Mi svakako nastojimo da naši mektebi obezbjeđuju odgovarajući sistem i oblik odgojno-obrazovnog rada koji predstavlja snažnu, ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece. Roditelji bi trebali biti svjesni svoje odgovornosti i imati povjerenja u ulogu mekteba u pravilnom formiranju ličnosti njihovog potomstva.

Mektebska nastava i druženje su dragocjeni i podobni za svako dijete, koje je itekako na dobitku, jer se tu upoznaju novi prijatelji, razvija moć opažanja, verbalne i jezičke sposobnosti i duša se približava vrijednostima vjere. Cilj ove nastave je izgradnja cjelovite islamske ličnosti koja objedinjuje snagu vjere, izvršavanje vjerskih odredbi i doživljavanje islama kao sistema i načina života muslimana. A najbolji osjećaj je gledati dijete kako pravi svoje prve korake u otkrivanju islamskih vrijednosti, pa tako onda dođe prva sura, pa prvi namaz, pa prvi harfovi, pa i prva hatma koji donose radost u naše domove.

Naši mektebi su izgrađeni na zdravim temeljima na kojima se podiže zdrava i stabilna ličnost naše djece. Na tim temeljima, očuvan je islam u našoj domovini, donijeli smo ga na ove prostore, te se na njima grade buduće generacije Bošnjaka, koji govore engleskim, ali i bosanskim jezikom i koji sa ponosom kažu da im je vjera islam i da su muslimani. Vodilja za život koju nauče u mektebu je u Kur’anu Časnome:

“Reci: “Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika…” (El-En’am, 162-163)

Molim Allaha da nam olakša i pomogne u nastojanjima da našu djecu odgojimo u duhu islama, te želim čestitati nastupajuću novu mektebsku godinu svim muallimima, djeci i roditeljima sa dovom Allahu, dž.š., da nas osnaži i pomogne na tom hairli putu.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.