Članstvo i članarina

Član džemata može biti svaki musliman ili muslimanka na području džemata koji je napunio/la 18 godina. Iznos članarine se utvrđuje i po potrebi mijenja na skupštini džemata, a na prijedlog džematskog odbora (pogledajte ispod). Svi članovi jedne porodice računaju se članovima džemata ako iz jedne porodice ima bar jedan član džemata. U ovom slučaju pod porodicom se podrazumijevaju bračni supružnici sa djecom do stupanja djece u brak. Prilikom stupanja u brak novoosnovana porodica je dužna da se zasebno učlani, neovisno od toga da li živi odvojeno ili ne. Dakle, po gore navedenom pravilu može se zaključiti da porodicu ne određuje mjesto boravišta nego stupanje u brak. Ako uzmemo za primjer oca ili majku koji žive zajedno sa djetetom koje je stupilo u brak, onda je potrebno da se uplate dvije članarine – jedna za porodicu osnovanu od strane oca ili majke i jednu za porodicu osnovanu od strane djeteta koje je stupilo u brak. Pored toga, svaka osoba može biti član po želji ako je napunila 18. godina.

Kategorije i visina članarine

Na džematskoj skupštini održanoj u januaru 2016. godine,  izglasane su sljedeće kategorije i visina članarine:

• Penzioneri i socijalni slučajevi čija članarina iznosi $90 godišnje
• Samci ili punoljetne osobe koje nemaju supružnika čija članarina iznosi $200 godišnje
• Porodica čija članarina iznosi $360 godišnje

Plaćanje članarine unaprijed

Prilikom uplate članarine, pojedine džematlije su izrazile želju da članarinu uplate unaprijed. Ovdje treba napomenuti da postoji mogućnost da se visina članarine promjeni prilikom svake džematske skupštine u kojem slučaju džematlije su dužne uplatiti razliku za unaprijed plaćenu članarinu ako se članarina poveća ili će dobiti povrat novca ukoliko se članarina smanji. Imajući u vidu da je džematska skupština odobrila višu članarinu u januaru 2016. godine, one džematlije koje su članarinu uplatili unaprijed za 2016. godinu ili dalje su također dužni uplatiti razliku u članarini za svaku unaprijed uplaćenu godinu počevši sa 2016. godinom.

Neplaćanje članarine

Ukoliko član džemata prestane plaćati članarinu, ta osoba će dobiti obavijest o kašnjenju članarine nakon najkasnije šest mjeseci od isteka uplaćene članarine. Ukoliko se članarina ne uplati u narednih šest mjeseci (dakle godinu dana od isteka uplaćene članarine), ta osoba prestaje biti član džemata sve dok ne izmiri svu zaostalu članarinu kao i članarinu za tekuću godinu.

Potrebno je posebno istaći da ukoliko osobi koja nije član džemata zatrebaju usluge džemata kao što su dženaza, šerijatsko vjenčanje, usluge imama, korištenje džamije za tevhid ili mevlud i slično, ta osoba prvo mora izmiriti zaostalu članarinu. U slučaju da osoba nikad nije bila član džemata, onda treba izmiriti članarinu za prošlih deset godina. S druge strane, ako je osoba nekad bila član džemata ali se članstvo prekinulo, treba izmiriti svu zaostalu članarinu od zadnjeg datuma kad je osoba bila član džemata.

Kako uplatiti članarinu

Postoji nekoliko načina uplate članarine.

  • Direktno kod blagajnika čekom, kreditom karticom ili gotovinom.
  • Putem čeka koji možete poslati poštom na adresu džamije: 6200 Wilora Lake Rd, Charlotte, NC 28212
  • Putem kreditne ili debit kartice preko džematskog web portala https://members.izbnc.org
  • Putem kreditne ili debit kartice preko ICBNC mobilnih aplikacija za iPhone ili Android
  • Putem PayPal-a ovdje

Uplati putem PayPal-a

Dokumenti

Svi gore navedeni dokumenti kao što su statut ICNAB-a, pravilnik o radu džemata itd. se mogu naći na džematskoj web stranici http://www.izbnc.org pod kategorijom dokumenti.