Kurbani za 1443H.G./2022. godinu

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i ove godine organizuju prikupljanje uplata za kurbane. Uplate za kurbane će se proslijediti u Rijaset IZ u BiH. Rijaset IZ u BiH i ove godine u fokus stavlja povratnička mjesta u Podrinju, istočnoj i zapadnoj Hercegovini, te zapadnoj Bosni gdje će se kod povratnika otkupiti kurbani i žrtvovati.

Kurbansko meso koje se dobije izvršenjem propisa kurbana već duži niz godina se usmjerava u humanitarne svrhe, za potrebe povratnika, siromašnih, ugroženih, zavodima za nezbrinutu djecu i djecu sa potrebama, licima u kolektivnim centrima, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima, medresama i fakultetima Islamske zajednice u BiH.

Cijena kurbana za područje Sjedinjenih Američkih Država odlukom Rijaseta za ovu godinu je $215.00 a za područje Kanade 280.00 CAD. Krajnji datum za prijave kurbana je 08. juli 2022. godine.

Uplatnica za kurban ispod uključuje proviziju i troškove elektonskih transakcija da bi se dobila ukupna suma od 215 USD.

This form does not exist