Kurbani za 1444H.G./2023. godinu

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i ove godine organizuju prikupljanje uplata za kurbane. Uplate za kurbane će se proslijediti u Rijaset IZ u BiH. Rijaset IZ u BiH i ove godine u fokus stavlja povratnička mjesta u Podrinju, istočnoj i zapadnoj Hercegovini, te zapadnoj Bosni gdje će se kod povratnika otkupiti kurbani i žrtvovati.

Kurbansko meso koje se dobije izvršenjem propisa kurbana već duži niz godina se usmjerava u humanitarne svrhe, za potrebe povratnika, siromašnih, ugroženih, zavodima za nezbrinutu djecu i djecu sa potrebama, licima u kolektivnim centrima, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima, medresama i fakultetima Islamske zajednice u BiH.

Cijena kurbana za područje Sjedinjenih Američkih Država odlukom Rijaseta za ovu godinu je 255.00 USD a za područje Kanade 345.00 CAD. Krajnji datum za prijave kurbana je 28. juni 2023. godine.

Uplatnica za kurban ispod uključuje proviziju i troškove elektonskih transakcija da bi se dobila ukupna suma od 255.00 USD.

Kurban

$ 265
Personal Info

Donation Total: $265