Sead ef. Isović

Obrazovanje:

2005 god. Srednja medresa Gazi Isa-beg, Novi Pazar; stekao zvanje: “Imam, hatib i muallim”

2010 god. diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka, smjer Islamske teologije.

2011 god. Univerzitet u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka, stečeno zvanje: “Profesor religijske pedagogije”

Prije dolaska u Charlotte radio kao imam, hatib i muallim u MIZ Sarajevo 3 godine.