Kurban – pokornost, poslušnost i žrtva

Kurbani za 1445. H.G./2024. godinu

Susreti Bošnjaka 2024. godine

Uplate obećanih donacija i nastavak izgradnje Džematskog centra

Predavanje i džematska večera