Pravila i pojašnjenja o članarini

Tokom prošlog sastanka Upravnog Odbora džemata, istaknuto je da bi bilo poželjno džematlije posjetiti na promjene vezane za članarinu koje su stupile na snagu u maju prošle godine usvajanjem statuta ICNAB-a i pravilnika o radu džemata te posljednjom džematskom skupštinom održanom u januaru.

Nove kategorije i visina članarine

Upravni Odbor bi htio skrenuti pažnju na nove kategorije koju su izglasane na posljednjoj džematskoj skupštini:

  • Penzioneri i socijalni slučajevi čija članarina iznosi $90 godišnje.
  • Samci ili punoljetne osobe koje nemaju supružnika čija članarina iznosi $200 godišnje
  • Familija čija članarina iznosi $360 godišnje

 

Važno je napomenuti da blagajnik koji prikuplja članarine neće niti želi provjeravati da li član spada u određenu kategoriju ili ne. Dužnost svakog džematlije je da se prilikom uplate članarine svrsta u jednu od gore navedenih kategorija.

Kriterij za članarinu

Jedna od promjena na koje treba obratiti pažnju je kriterij koji određuje kada je potrebno uplatiti članarinu. Prema članu 15 pravilnika o radu džemata ističemo sljedeći tekst:

Svi članovi jedne familije se računaju članovima džemata ako iz jedne familije ima bar jedan član džemata. Pod familijom se podrazumijevaju bračni supružnici sa djecom do stupanja djece u brak. Prilikom stupanja u brak, novoosnovana familija je dužna da se zasebno učlani neovisno od toga da li živi odvojeno ili ne. Svaka osoba može biti član po želji ako je napunila 18. godina.

Dakle, po gore navedenom pravilu može se zaključiti da familiju ne određuje mjesto boravišta nego stupanje u brak. Ako uzmemo za primjer oca ili majku koji žive zajedno sa djetetom koje je stupilo u brak, onda je potrebno da se uplate dvije članarine – jedna za familiju osnovanu od strane oca ili majke i jednu za familiju osnovanu od strane djeteta koje je stupilo u brak. Ovo je samo jedan od primjera a postoje i drugi.

Plaćanje članarine unaprijed

Prilikom uplate članarine, pojedine džematlije su izrazile želju da članarinu uplate unaprijed. Taj postupak je sasvim uredu ali treba napomenuti da postoji mogućnost da se visina članarine promjeni prilikom svake džematske skupštine u kojem slučaju su džematlije dužne uplatiti razliku za unaprijed plaćenu članarinu ako se članarina poveća ili će dobiti povrat novca ukoliko se članarina smanji. Imajući u vidu da je džematska skupština odobrila višu članarinu u januaru, one džematlije koje su članarinu uplatili unaprijed za 2016. godinu ili dalje su također dužni uplatiti razliku u članarini za svaku unaprijed uplaćenu godinu počevši sa 2016. godinom.

Neplaćanje članarine

Ukoliko član džemata prestane plaćati članarinu, ta osoba će dobiti obavijest o kašnjenju članarine nakon šest mjeseci od isteka uplaćene članarine. Ukoliko se članarina ne uplati u narednih šest mjeseci (dakle godinu dana od isteka uplaćene članarine), ta osoba prestaje biti član džemata sve dok ne izmiri svu zaostalu članarinu kao i članarinu za tekuću godinu.

Potrebno je posebno istaći da ukoliko osobi koja nije član džemata zatrebaju usluge džemata kao što su dženaza, šerijatsko vjenčanje, usluge imama, korištenje džamije za tevhid ili mevlud i slično, ta osoba prvo morati izmiriti zaostalu članarinu. U slučaju da osoba nikad nije bila član džemata, onda treba izmiriti članarinu za prošlih deset godina. S druge strane, ako je osoba nekad bila član džemata ali se članstvo prekinulo, treba izmiriti svu zaostalu članarinu od zadnjeg datuma kad je osoba bila član džemata.

Kako uplatiti članarinu

Postoji nekoliko načina uplate članarine. Moguće je uplatu izvršiti kod blagajnika čekom, kreditom karticom ili gotovinom ali jedan od najboljih i najjednostavnijih načina uplate je putem PayPal-a i džematske web stranice: http://icbnc.org/donacija.

Dokumenti

Svi gore navedeni dokumenti kao što su statut ICNAB-a, pravilnik o radu džemata itd. se mogu naći na džematskoj web stranici http://www.icbnc.org pod kategorijom dokumenti.

  1. Pingback: ICBNC » Izmirenje obaveza prema džematu

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.