Posjeta Međunarodnog Fonda Solidarnosti „EMMAUS“ IZBNC-u

Es-selamu alejkum poštovani,

U subotu, 21. januara nakon akšam namaza u našem džematu predstavnici domaće bh. nevladine organizacije EMMAUS održaće prezentaciju o svom humanitarnom radu, te nas detaljnije upoznati sa rezultatima sprovedenih akcija.

 
Među najvećim projektima i programima izdvajaju se: prihvatni centar Duje u Doboj lstoku, program podrške jetimima, internatski smještaj za bošnjačku djecu u Potočarima – Srebrenica, dnevni centri za djecu povratnika u Zvorniku i Potočarima, projekat Jedan obrok dnevno, distribucija humanitarne pomoći u cijeloj BiH i tokom cijele godine, ramazanske aktivnosti (podjela humanitarne pomoći, organizovanje iftara), dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju u Doboj lstoku, izgradnja kuća socijalno ugroženim porodicama i pojedincima (do danas urađene 83 kuće), kao i izgradnja vjerskih objekata sa lslamskom zajednicom, te niz drugih interventnih, sezonskih projekata, humanitarnih akcija i slično.

Nakon programa slijedi džematska večera.
Dobro nam došli.
 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.