Nova hidžretska 1443. godina

Hidžra se desila po Allahovoj, dž. š., odredbi i Njegovom dopuštenju 622. godine po Isau, a.s. Ashabi su zajedno sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, bili prinuđeni da napuste svoje kuće, rodni grad Mekku i ostave imovinu kako bi sačuvali vjeru i živote svoje te otići tamo gdje neće biti u opasnosti.
 
Resulullah, a.s., čekajući u Mekki dopuštenje da se pridruži ostalim ashabima u hidžri dobio je Objavu u vidu dove od Allah, dž.š., kako bi postigao duševni mir, a koja glasi: “I reci: “Gospodaru moj, učini da umrem, a da si ti zadovoljan sa mnom i učini da iz mrtvih ustanem, a da si Ti zadovoljan mnome, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći!”
 
Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila im je utočište i Muhammed a.s., napustio je noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti. Nova godina muslimanskoga kalendara nastupa 1. muharrema, što je ove godine 9. avgusta.
 
 
 
 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.