Hutba o zekatu, prof. dr. Enes-ef. Ljevakovića, zamjenika reisu-l-uleme

 

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je salevat i selam na našeg  Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe!

 

Poštovana braćo i sestre,

Nalazimo se u drugoj trećini mubarek mjeseca ramazana u kojoj, kako je zabilježeno u tradiciji, Allah, dž.š., oprašta vjernicima/postačima počinjene grijehe. Ova nagrada postačima slijedi  nakon što ih Svevišnji Gospodar obaspe Svojom milošću u prvih deset dana ramazana. Ovi Allahovi darovi jasno ukazuju na posebnu vrijednost i berićet mjeseca ramazana i ibadeta posta u njemu. Neka su nam ove vrijednosti uvijek prisutne u našim mislima i dovama. Tražimo ih skrušeno i usrdno riječima i dobrim djelima. Pokažimo se u ovom mubarek vremenu u najboljem svjetlu činjenjem obaveznih i dobrovoljnih ibadeta i dobročinstava, iskazivanjem solidarnosti i pažnje prema onima kojima je pomoć potrebna, posvećenošću porodici, džematu i potrebama Zajednice, jer je ovo najodbranije vrijeme za činjenje dobrih djela na koje nas Gospodar svjetova poziva riječima: „Svako se okreće prema svome cilju, a vi se u činjenju dobrih djela natječite! Ma gdje bili, Allah će vas sabrati – Allah, zaista, sve može.“ (El-Bekare, 148)

 

Poštovani vjernici i vjernice,

Prije dva dana obilježili smo Dan pobjede na Bedru, prisjećajući se jednog od najvažnijih događaja i najvećih ispita muslimanske zajednice u ranoj povijesti islama, kada je malobrojna skupina ashaba predvođena Vjerovjesnikom, a.s., suočena s neočekivanim napadom mnogobrojnijeg neprijatelja, pokazala veliku požrtvovanost, hrabrost, odlučnost i odanost Poslaniku i njegovoj misiji. Snagom svoga imana i velikim pregnućem, uz Allahovu pomoć, uspjela je odbraniti svoju slobodu i pravo na dostojanstven život.

Sutra, 20. ramazana, obilježavamo Dan Fetha, oslobođenja Mekke, kada su se prognani muhadžiri trijumfalno vratili u grad kojeg su pod teretom tlačenja morali napustiti. Ovaj važan događaj iz rane historije muslimanske zajednice ukazuje nam da muhadžiri nikada ne smiju zaboraviti svoju rodnu grudu i da je briga o njoj amanet za njihovim vratom.

Oba ova ključna događaja, bitka na Bedru i oslobađanje Mekke, desila su se u mjesecu ramazanu. I u toj činjenici krije se određena mudrost. Tajna uspjeha u suočavanju s velikim životnim izazovima i kušnjama i tajna ibadeta posta u ramazanu krije se u spremnosti na odricanje, strpljivost, disciplinu i iskrenu predanost uzvišenim idealima i vrijednostima vjere. Duh Bedra i duh Fetha – nesalomljive vjere i želje za povratkom u rodni kraj, njihove poruke i pouke trajna su inspiracija i smjerokaz za sve generacije muslimana do kraja ovoga svijeta.

 

Poštovani vjernici i vjernice,

Ramazan je najbolje vrijeme za samoobračun i preispitivanje, za zaranjanje u dubine vlastite duše, za sagledavanje svoga odnosa prema amanetu vjere i obavezama koje nam je propisao Svevišnji Gospodar. Jedna od tih važnih, temeljnih obaveza jeste iskazivanje zahvalnosti Stvoritelju na blagodati imetka riječima i djelima, izvršavanjem imovinskih obaveza/ibadeta zekata i sadekatul-fitra. Vjernik je svjestan da je Allah, dž.š., istinski vlasnik svega stvorenog, da je čovjeka učinio namjesnikom na zemlji, da mu je omogućio stjecanje i korištenje dobara na Zemlji i u kosmosu, određujući pravila i principe njihovog stjecanja i korištenja. Ukoliko se čovjek bude držao tih pravila, imat će ugodan život na ovom svijetu i nagradu na budućem svijetu. Ako se ogluši i okrene od njih, to će ga voditi u nepravdu prema sebi i drugima i suočit će se sa posljedicama neposluha prema Stvoritelju. U suri El-Lejl, Svevišnji upozorava: „Tako mi noći kada tmine razastre, i dana kad svane, i Onoga koji muško i žensko stvara, vaš trud je zaista različit: onome koji udjeljuje i grijeha se kloni, i ono najljepše smatra istinitim –  njemu ćemo Džennet pripremiti; a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim  i ono najljepše smatra lažnim  – njemu ćemo Džehennem pripremiti, i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.“ (El-Lejl, 1-11)

Svevišnji Gospodar je nekim ljudima omogućio da posjeduju veći imetak, a drugima je to uskratio. Ljudima je naredio da budu međusobno saosjećajni i solidarni, da oni koji posjeduju više imovine nego što im je potrebno podijele višak sa onima kojima je ova blagodat uskraćena. Obavezno izdvajanje određenog procenta zekatske imovine, koja dostiže iznos nisaba, naziva se zekat. Zekat je stroga islamska obaveza propisana Kur’anom i sunnetom. U Kur’anu se spominje u brojnim ajetima, često zajedno s obavezom namaza, što ukazuje na iznimnu važnost ovog farza u islamu. Negiranje ove obaveze izvodi čovjeka iz vjere, a njeno zanemarivanje udaljava čovjeka od Allahove milosti i izlaže ga dunjalučkoj i ahiretskoj kazni. Posjedovanje imetka je jedna od velikih kušnji za čovjeka. Zato, neka niko ne iskušava Allahovo iskušavanje čovjeka putem imovine zanemarujući ili izbjegavajući obavezu njenog čišćenja putem zekata i drugih vidova pomaganja onih koji su u potrebi. Svevišnji u Kur’anu poručuje: „O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! – A nevjernici sami sebi čine nepravdu.“ (El-Bekare, 254)

Ibadetom zekata duša se čisti od pokuđenih osobina škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava. Uzvišeni Allah kaže

و ما أنفقتم من شيئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين

,,…što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje“. (Sebe’, 39)

 

و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

 ,,A za zekat koji izdvojite da biste Allahovo zadovoljstvo stekli – takvi će dobra djela Svoja umnogostručiti.” (Er-Rum, 39)

Vjerovjesnik, a.s. je rekao: ,,Kada izdvojiš zekat  iz svog imetka, štitiš ga i odstranjuješ iz njega ono što je, po tebe, zlo u njemu.“ (El-Hakim)

Također, zabilježeno je da je Muhammed  a.s. rekao: ,,Zaštitite svoj imetak davanjem zekata.“ (Ebu Davud) Jedno od značenja riječi zekat jeste uvećanje i rast. Izvršavajući obavezu zekata, vjernik je uvjeren da to neće umanjiti njegov imetak, već da će povećati berićet u njegovom imetku i otvoriti mu puteve halal nafake. „Sadaka/zekat neće umanjiti imovinu“ – poručuje nam Allahov Poslanik, a.s. „U ramazanu se povećava rizk/nafaka vjernika“, navodi se u tradiciji.

Tumačeći upozorenje sadržano u 34 – 35. ajetu sure Et-Tevbe: „Onima koji zlato i srebro (tj. imovinu) gomilaju i ne troše ih na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju…“, ulema naglašava da se ono odnosi na imovinu iz koje se ne izdvaja zekat, ne i na imovinu iz koje se izdvaja zekat.

Ispravnost ibadeta zekata uvjetovana je iskrenim nijetom/namjerom prilikom izdvajanja propisanog iznosa iz imovine koja dostiže iznos nisaba te propisanim načinom izvršenja, tj. putem institucije Bejtul-mala. Od momenta propisivanja ove stroge islamske obaveze pa sve do preseljenja  Vjerovjesnika, a.s., prvoj generaciji muslimana (ashabima) bilo je jasno da njeno izvršenje organizira ulul-emr, tj. nadležna vlast u zajednici muslimana, o čemu nije bilo prijepora među njima.

Obaveza institucionalno organiziranog izdvajanja i prikupljanja zekata u Bejtul-mal utemeljena je 103. ajetom sure Et-Tevba:

 “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها“

„Uzmi iz imovine njihove zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš“. Vjerovjesnik, a.s., realizirao je ovu Božiju zapovijed organizirajući prikupljanje zekata u Bejtul-mal putem ovlaštenih službenika. Svi službenici koje su Vjerovjesnik a.s., i pravedne halife poslije njega, slali u različite krajeve kao prikupljače zekata zahtijevali su od muslimana da zekat predaju u Bejtul-mal. Nije zabilježeno da su dozvoljavali pojedincima izdvajanje zekata prema vlastitom nahođenju, niti da je bilo ko od njih  takvo postupanje smatrao izvršenjem obaveze zekata.  

Na princip i obavezu organiziranog prikupljanja zekata jasno ukazuje i kur’anski ajet u kojem su definirani korisnici zekata. Među njima izričito se spominju kategorije „vel-‘amiline alejha“, tj. za potrebe organizacije prikupljanja zekjata, zatim „vel-muellefeti kulubuhum“, tj. za afirmaciju islamskih vrijednosti u širem kontekstu, te „fi sebilillah“ – na Božijem putu, a to su svrhe koje se punovažno mogu ostvariti samo putem organizirane zajednice muslimana, odnosno uspostavom i djelovanjem institucije Bejtul-mala.

Kada su se u vrijeme halife Ebu Bekra, r.a., pojavili neuki pojedinci i grupe koje su pokušale osporiti princip institucionalnog prikupljanja zekata u Bejtul-mal, nakon preseljenja na Ahiret Božijeg Poslanika, tvrdnjom da se naredba o organiziranom prikupljanju i raspodjeli zekata odnosila samo na njega, ali ne i na halife i predvodnike zajednice poslije njega,  ali da će nastaviti obavljati namaz, hazreti Ebu Bekru je odmah bilo jasno da se radi o iskrivljenom tumačenju čiji je cilj destabilizacija i unošenja razdora u zajednicu. Stoga je jasno istakao svoju odlučnost da će slijediti praksu Vjerovjesnika a.s.: ,,Tako mi Allaha, suprotstavit ću se svakome ko pravi razliku između namaza i zekata. Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekata u Bejtul-mal koje je činio u vrijeme Poslanika.” Ashabi su dali punu podršku rezolutnom stavu Ebu Bekra, r.a., i njegovom opredjeljenju da nastavi slijediti praksu koju je ustanovio Poslanik, a.s. 

Argumenti koji govore o šerijatskoj utemeljenosti institucionalnog prikupljanja zekata izravno se odnose na ustanovu zekata, ali se na osnovu idžtihada i fetve naših vjerskih autoriteta isti propis primjenjuje i na sadekatul-fitr, budući da su korisnici sadekatul-fitra, prema tumačenju uleme našeg mezheba, isti kao i korisnici zekata. Kao važan argument za ovakav idžtihad istaknut je i opći interes i potreba Zajednice (masleha āmme) u savremenom kontekstu.

Na temelju Poslanikovog sunneta i prakse Hulefai-rašidina jasno je da je islamska vlast (ulul-emr) nadležna da određuje prioritete prilikom raspodjele prikupljenih sredstava, a ne pojedinci – obaveznici zekata shodno njihovim individualnim, subjektivnim procjenama i željama. 

Oživljavanje i afirmacija autentične Vjerovjesnikove, a.s., prakse institucionalnog pristupa pitanju prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatul-fitra kod nas bila je jedna od ključnih mjera za očuvanje islama i muslimana na ovim prostorima.

Nosilac tog emaneta kod nas je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ona je dužna nositi taj emanet u skladu s kur’anskim smjernicama – predano i odgovorno.  Slijedeći kur’anski imperativ i sunnet Poslanika, a.s., kao i praksu pravednih halifa, osnovala je Fond Bejtu-l-mal, u koji se prikupljaju sredstva zekata i sadekatu-l-fitra, a potom raspodjeljuju onima kojima pripadaju.

U  okviru Bejtul-mala Islamske zajednice postoje fondovi u koje su, na osnovu savremene kontekstualizirane interpretacije ajeta o korisnicima zekata, uključene sve Kur’anom imenovane kategorije primalaca zekata. Zahvaljujući takvom opredjeljenju i ustrojstvu Bejtul-mala kao i svojoj ukupnoj organizaciji, obavljajući svoju misiju pozivanja u dobro i odvraćanja od zla, u skladu sa zahtjevima vremena i prostora, Islamska zajednica je u prilici da značajno pomogne socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva, siromašnim i ugroženim pojedincima i porodicama, da povratnicima na svoja ognjišta olakša povratnički život, da pruži podršku odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice, posebno kad se radi o troškovima domskog smještaja učenika; naročito ističemo važnost podrške medresi „Reis Ibrahim ef. Maglajlić“ u Banja Luci, koja bez te podrške ne bi mogla funkcionisati. Uz spomenuto, podrška iz Bejtul-mala pruža se radu naših mekteba i predškolskih ustanova Islamske zajednice, stipendira se velik broj učenika i studenata, pruža se podrška promociji vrijednosti braka i porodice, aktivnostima naše omladine, pomoć se usmjerava i osobama s posebnim potrebama, zatim za hifz Kur’ana, centrima za liječenje od ovisnosti, udruženjima koja se bave društveno korisnim radom, izdvajaju se sredstva za kulturne i naučno-istraživačke projekte. Značajna se podrška pruža učenicima i studentima putem stipendija. Od nemjerljive je važnosti podrška medžlisima i džematima u mjestima povratka, od kojih mnogi ne bi mogli opstati bez te podrške. Pomoć iz Bejtul-mala upućuje se i ugroženima usljed prirodnih katastrofa ili nekih drugih nesreća. Napominjemo da prioritete i način raspodjele prikupljenog zekata i sadekatul-fitra predlaže Rijaset, a usvaja Vijeće muftija. Opći nadzor kao i usvajanje izvještaja o raspodjeli sredstava prikupljenih u Bejtul-mal vrši Sabor Islamske zajednice.

Kao članovi i pripadnici naše Islamske zajednice možemo biti ponosni što smo reaktivirali i afirmirali ovu izvornu islamsku praksu i sunnet Allahovog Poslanika, a.s., i time osigurali ispravnost izvršenja temeljnih islamskih imovinskih obaveza.

Zahvaljući, između ostaloga, i ovom značajnom postignuću, Islamska zajednica je odgovorila povijesnom zadatku očuvanja emaneta vjere i organizirane Zajednice na ovim prostorima, osiguravajući pretpostavke za njen dalji razvoj i napredak.

Takvim svojim radom ona je stekla povjerenje vjernika, što se potvrđuje i konstantnim rastom prikupljenih sredstava zekata i sadekatul-fitra u fond Bejtu-l-mal.

 

Poštovana braćo i sestre,

Neka su vam hairli i mubarek ramazanski dani. Da ih provedete sa svojim porodicama i prijateljima u ugodnoj atmosferi i lijepom raspoloženju. Pozivamo vas da se svesrdno uključite i podržite aktivnosti Islamske zajednice, posebno one koje se realiziraju tokom mjeseca ramazana. Time ćete dati vlastiti doprinos njenom razvoju, stabilnosti i sigurnosti kao i razvoju i stabilnosti naše šire društvene zajednice.

Allahu dove upućujemo da ukabuli naše ibadete kao i ostala naša dobra djela, da zbliži naša srca i da nas uvede u okrilje Svoga rahmeta, magfireta i rizaluka.

Amin, ja Rabbel-alemin!

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.