Portal za članove

Naš džemat ima portal za članove na kojem članovi mogu vidjeti svoje stanje članarine, napraviti uplate, preuzeti priznanice za porez i sl. Portal je dostupan na: https://members.izbnc.org. Po prvoj upotrebi, potrebno je izvršiti registraciju.