Portal za članove

Naš džemat ima portal za članove na kojem članovi mogu vidjeti svoje stanje, napraviti uplate, preuzeti priznanice ya porez i sl. Portal je dostupan na: https://members.izbnc.org