Zapisnik sa sastanka Upravnog Odbora ICBNC 2016.02.07

Džuma namaz

Jumu’ah Prayer

Predavanje i zajednička večera

Lecture and Congregation Dinner