Ručak 21. i 22. januara tokom skupštine medžlisa

Akcija čišćenja džamijskog harema

Tribina i džematska večera otkazani

Tribina dr. Hadžikadića

Finansijske obaveze članarine i donacija za kulturno-sportski centar