Otvorenje džamije “Nur” u St. Louisu

Promjena vremena za džumu namaz

Proljećno čišćenje džamijskog harema

Predavanje i džematska večera

Nastavak čišćenja nove džematske parcele