Sastanak i džematska večera

Meeting and Congregation Dinner

Fotografije sa otvorenja džamije